قوانین و مقررات

خرید شما در وب سایت سینما ستاره به معنی توافق کامل شما با شرایط ذیل می باشد:
1. خدمات و محتویات سایت سینما ستاره، صرفاً برای استفاده شخصی و غیر تجاری کاربران عرضه شده است. هرگونه سوء استفاده از این اطلاعات، پیگرد قانونی خواهد داشت. هیچ فرد حقیقی، حقوقی یا سایتی به هیچ عنوان نمی تواند از اطلاعات موجود در این سایت برای فروش، تولید مجدد و یا ایجاد ترافیک در سایت خود استفاده نماید. استفاده از محتویات سایت سینماستاره برای سایت ها و وبلاگ های شخصی تنها به شرطی که منافع تجاری مدنظر نباشد، با ذکر منبع یا آدرس سایت مجاز می باشد.
2. وب سایت سینماستاره، تحت هیچ شرایطی، مسئولیت تأخیر یا عدم کارکرد سایت را که ممکن است ناشی از عوامل طبیعی، نیروی انسانی، مشکلات اینترنتی، خرابی تجهیزات کامپیوتری، مخابراتی و غیره باشد، برعهده ندارد.
3. کاربر موظف است اطلاعات شخصی واقعی و صحیح خود را در سایت وارد نماید. سایت سینماستاره مسئولیتی در قبال هرگونه مشکل احتمالی که در اثر ارائه اطلاعات غلط از طرف کاربر به این سایت، ایجاد شده است، ندارد.
4. به دلیل آنکه در برخی از موارد احراز هویت خریدار از طریق نام و نام خانوادگی ارائه شده در سایت امکانپذیر است، مسئولیت هرگونه مغایرت مشخصات فوق با هویت واقعی عضو برعهده خود افراد بوده و شرکت هیچ گونه مسئولیتی در خصوص مغایرت های احتمالی ندارد.
5. رسیدهایی که پس از خرید برای کاربران عضو ارسال می شود، دارای نام و مشخصات است اما کاربر عضو باید از رسید یا کد دریافتی مراقبت نماید و چنانچه به هر دلیلی رسید مربوطه مفقود شود و یا شخص دیگری از آن استفاده کند، سینما ستاره در این زمینه هیچ مسئولیتی ندارد.
6.سیستم پرداخت ما از طریق درگاه الکترونیکی بانک های معتبر کشور انجام می شود، بنابراین سینماستاره مسئول مشکلات احتمالی پرداخت بانک ها نخواهد بود.
7. چنانچه مشتری در مهلت تعیین شده در سایت از بلیت خود استفاده ننماید، سینماستاره مسئولیتی در قبال از بین رفتن فرصت مشتری ندارد و وجه مسترد نخواهد شد.